Quy định Diễn Đàn Đội SVTN ĐH Thăng Long

* Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu, nếu không sẽ bị xóa bỏ.
* Xin đừng bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
* Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.
* Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, mạ lị nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
* Xin đừng gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước.
Phiên bản Mobile