>>SUY NGẪM: “Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt. Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi„
Love Telling tieuchan nhắn với cả nhà: Ngày mới tốt lành nhé mọi người!mit-uot nhắn với thành viên Svtn ThangLong: Chúc anh em trong đội có những ngày cuối tuần vui vẻ!linh tăm tre nhắn với chị em đội mình: chúc các chị các bạn con gái có một ngày 8/3 vui vẻ , ý nghĩa.love alllinh tăm tre nhắn với tất cả mọi người: một cái nhìn mới, một suy nghĩ mới, một con người mới :xxxxxxxxxxxxGà Rán nhắn với tất cả mọi người: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!! <3

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Khi
 • :yociexp109:
  Yociexp109
  Yociexp109
 • :yociexpress04:
  Yociexpress04
  Yociexpress04
 • :y_khi_22:
  Y Khi 22
  Y Khi 22
 • :y_khi_46:
  Y Khi 46
  Y Khi 46
 • :yociexp45:
  Yociexp45
  Yociexp45
 • :JFBQ00169070306A:
  JFBQ00169070306A
  JFBQ00169070306A
 • :yociexp98:
  Yociexp98
  Yociexp98
 • :JFBQ00225070615A:
  JFBQ00225070615A
  JFBQ00225070615A
 • :yociexp53:
  Yociexp53
  Yociexp53
 • :JFBQ00180070327A:
  JFBQ00180070327A
  JFBQ00180070327A
 • :yociexp13:
  Yociexp13
  Yociexp13
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :yociexp62:
  Yociexp62
  Yociexp62
 • :JFBQ00187070406A:
  JFBQ00187070406A
  JFBQ00187070406A
 • :yociexp21:
  Yociexp21
  Yociexp21
 • :(
  Frown
  Frown
 • :yociexp70:
  Yociexp70
  Yociexp70
 • :JFBQ00196070418A:
  JFBQ00196070418A
  JFBQ00196070418A
 • :yociexp29:
  Yociexp29
  Yociexp29
 • :JFBQ00154070129B:
  JFBQ00154070129B
  JFBQ00154070129B
 • :yociexp78:
  Yociexp78
  Yociexp78
 • :JFBQ00206070426A:
  JFBQ00206070426A
  JFBQ00206070426A
 • :yociexp37:
  Yociexp37
  Yociexp37
 • :JFBQ00160070208A:
  JFBQ00160070208A
  JFBQ00160070208A
 • :yociexp90:
  Yociexp90
  Yociexp90
 • :JFBQ00217070524A:
  JFBQ00217070524A
  JFBQ00217070524A
 • :yociexp106:
  Yociexp106
  Yociexp106
 • :yociexp116:
  Yociexp116
  Yociexp116
 • :yociexpress09:
  Yociexpress09
  Yociexpress09
 • :y_khi_37:
  Y Khi 37
  Y Khi 37
 • :yociexp42:
  Yociexp42
  Yociexp42
 • :JFBQ00165070226A:
  JFBQ00165070226A
  JFBQ00165070226A
 • :yociexp95:
  Yociexp95
  Yociexp95
 • :JFBQ00222070605A:
  JFBQ00222070605A
  JFBQ00222070605A
 • :yociexp50:
  Yociexp50
  Yociexp50
 • :JFBQ00174070313A:
  JFBQ00174070313A
  JFBQ00174070313A
 • :JFBQ00240070914A:
  JFBQ00240070914A
  JFBQ00240070914A
 • :yociexp10:
  Yociexp10
  Yociexp10
 • :yociexp58:
  Yociexp58
  Yociexp58
 • :JFBQ00184070402A:
  JFBQ00184070402A
  JFBQ00184070402A
 • :yociexp18:
  Yociexp18
  Yociexp18
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :yociexp67:
  Yociexp67
  Yociexp67
 • :JFBQ00193070413A:
  JFBQ00193070413A
  JFBQ00193070413A
 • :yociexp26:
  Yociexp26
  Yociexp26
 • :JFBQ00152070126A:
  JFBQ00152070126A
  JFBQ00152070126A
 • :yociexp75:
  Yociexp75
  Yociexp75
 • :JFBQ00202070425A:
  JFBQ00202070425A
  JFBQ00202070425A
 • :yociexp34:
  Yociexp34
  Yociexp34
 • :JFBQ00157070206A:
  JFBQ00157070206A
  JFBQ00157070206A
 • :yociexp87:
  Yociexp87
  Yociexp87
 • :JFBQ00213070516A:
  JFBQ00213070516A
  JFBQ00213070516A
 • :yociexp103:
  Yociexp103
  Yociexp103
 • :yociexp111:
  Yociexp111
  Yociexp111
 • :yociexpress06:
  Yociexpress06
  Yociexpress06
 • :y_khi_26:
  Y Khi 26
  Y Khi 26
 • :y_khi_56:
  Y Khi 56
  Y Khi 56
 • :yociexp92:
  Yociexp92
  Yociexp92
 • :JFBQ00219070525B:
  JFBQ00219070525B
  JFBQ00219070525B
 • :yociexp47:
  Yociexp47
  Yociexp47
 • :JFBQ00171070307A:
  JFBQ00171070307A
  JFBQ00171070307A
 • :yociexp100:
  Yociexp100
  Yociexp100
 • :JFBQ00227070619B:
  JFBQ00227070619B
  JFBQ00227070619B
 • :yociexp55:
  Yociexp55
  Yociexp55
 • :JFBQ00181070411A:
  JFBQ00181070411A
  JFBQ00181070411A
 • :yociexp15:
  Yociexp15
  Yociexp15
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :yociexp64:
  Yociexp64
  Yociexp64
 • :JFBQ00189070410A:
  JFBQ00189070410A
  JFBQ00189070410A
 • :yociexp23:
  Yociexp23
  Yociexp23
 • :JFBQ00134070103A:
  JFBQ00134070103A
  JFBQ00134070103A
 • :yociexp72:
  Yociexp72
  Yociexp72
 • :JFBQ00198070419A:
  JFBQ00198070419A
  JFBQ00198070419A
 • :yociexp31:
  Yociexp31
  Yociexp31
 • :JFBQ00156070202A:
  JFBQ00156070202A
  JFBQ00156070202A
 • :yociexp83:
  Yociexp83
  Yociexp83
 • :JFBQ00208070428A:
  JFBQ00208070428A
  JFBQ00208070428A
 • :yociexp39:
  Yociexp39
  Yociexp39
 • :JFBQ001620702013A:
  JFBQ001620702013A
  JFBQ001620702013A
 • :yociexp108:
  Yociexp108
  Yociexp108
 • :yociexpress01:
  Yociexpress01
  Yociexpress01
 • :y_khi_19:
  Y Khi 19
  Y Khi 19
 • :y_khi_45:
  Y Khi 45
  Y Khi 45
 • :yociexp44:
  Yociexp44
  Yociexp44
 • :JFBQ00168070301A:
  JFBQ00168070301A
  JFBQ00168070301A
 • :yociexp97:
  Yociexp97
  Yociexp97
 • :JFBQ00224070614A:
  JFBQ00224070614A
  JFBQ00224070614A
 • :yociexp52:
  Yociexp52
  Yociexp52
 • :JFBQ00179070323A:
  JFBQ00179070323A
  JFBQ00179070323A
 • :yociexp12:
  Yociexp12
  Yociexp12
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :yociexp60:
  Yociexp60
  Yociexp60
 • :JFBQ00186070405A:
  JFBQ00186070405A
  JFBQ00186070405A
 • :yociexp20:
  Yociexp20
  Yociexp20
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :yociexp69:
  Yociexp69
  Yociexp69
 • :JFBQ00195070417A:
  JFBQ00195070417A
  JFBQ00195070417A
 • :yociexp28:
  Yociexp28
  Yociexp28
 • :JFBQ00153070129A:
  JFBQ00153070129A
  JFBQ00153070129A
 • :yociexp77:
  Yociexp77
  Yociexp77
 • :JFBQ00205070425A:
  JFBQ00205070425A
  JFBQ00205070425A
 • :yociexp36:
  Yociexp36
  Yociexp36
 • :JFBQ00159070207B:
  JFBQ00159070207B
  JFBQ00159070207B
 • :yociexp89:
  Yociexp89
  Yociexp89
 • :JFBQ00215070523A:
  JFBQ00215070523A
  JFBQ00215070523A
 • :y_khi_74:
  Y Khi 74
  Y Khi 74
 • :yociexp105:
  Yociexp105
  Yociexp105
 • :yociexp115:
  Yociexp115
  Yociexp115
 • :yociexpress08:
  Yociexpress08
  Yociexpress08
 • :y_khi_32:
  Y Khi 32
  Y Khi 32
 • :yociexp41:
  Yociexp41
  Yociexp41
 • :JFBQ00164070214A:
  JFBQ00164070214A
  JFBQ00164070214A
 • :yociexp94:
  Yociexp94
  Yociexp94
 • :JFBQ00221070601A:
  JFBQ00221070601A
  JFBQ00221070601A
 • :yociexp49:
  Yociexp49
  Yociexp49
 • :JFBQ00173070312A:
  JFBQ00173070312A
  JFBQ00173070312A
 • :yociexp102:
  Yociexp102
  Yociexp102
 • :JFBQ00233070817A:
  JFBQ00233070817A
  JFBQ00233070817A
 • :songhua2:
  Songhua2
  Songhua2
 • :yociexp57:
  Yociexp57
  Yociexp57
 • :JFBQ00183070330A:
  JFBQ00183070330A
  JFBQ00183070330A
 • :yociexp17:
  Yociexp17
  Yociexp17
 • :yociexp66:
  Yociexp66
  Yociexp66
 • :JFBQ00192070412B:
  JFBQ00192070412B
  JFBQ00192070412B
 • :yociexp25:
  Yociexp25
  Yociexp25
 • :JFBQ00137070104B:
  JFBQ00137070104B
  JFBQ00137070104B
 • :yociexp74:
  Yociexp74
  Yociexp74
 • :JFBQ00201070420B:
  JFBQ00201070420B
  JFBQ00201070420B
 • :yociexp33:
  Yociexp33
  Yociexp33
 • :JFBQ00157070202B:
  JFBQ00157070202B
  JFBQ00157070202B
 • :yociexp86:
  Yociexp86
  Yociexp86
 • :JFBQ00212070515B:
  JFBQ00212070515B
  JFBQ00212070515B
 • :yociexp110:
  Yociexp110
  Yociexp110
 • :yociexpress05:
  Yociexpress05
  Yociexpress05
 • :y_khi_24:
  Y Khi 24
  Y Khi 24
 • :y_khi_53:
  Y Khi 53
  Y Khi 53
 • :yociexp91:
  Yociexp91
  Yociexp91
 • :JFBQ00218070525A:
  JFBQ00218070525A
  JFBQ00218070525A
 • :yociexp46:
  Yociexp46
  Yociexp46
 • :JFBQ00170070306B:
  JFBQ00170070306B
  JFBQ00170070306B
 • :yociexp99:
  Yociexp99
  Yociexp99
 • :JFBQ00226070619A:
  JFBQ00226070619A
  JFBQ00226070619A
 • :yociexp54:
  Yociexp54
  Yociexp54
 • :JFBQ00181070328A:
  JFBQ00181070328A
  JFBQ00181070328A
 • :yociexp14:
  Yociexp14
  Yociexp14
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :yociexp63:
  Yociexp63
  Yociexp63
 • :JFBQ00188070409A:
  JFBQ00188070409A
  JFBQ00188070409A
 • :yociexp22:
  Yociexp22
  Yociexp22
 • :JFBQ00129061227D:
  JFBQ00129061227D
  JFBQ00129061227D
 • :yociexp71:
  Yociexp71
  Yociexp71
 • :JFBQ00197070418B:
  JFBQ00197070418B
  JFBQ00197070418B
 • :yociexp30:
  Yociexp30
  Yociexp30
 • :JFBQ00155070130A:
  JFBQ00155070130A
  JFBQ00155070130A
 • :yociexp81:
  Yociexp81
  Yociexp81
 • :JFBQ00207070427A:
  JFBQ00207070427A
  JFBQ00207070427A
 • :yociexp38:
  Yociexp38
  Yociexp38
 • :JFBQ001610702012A:
  JFBQ001610702012A
  JFBQ001610702012A
 • :yociexp107:
  Yociexp107
  Yociexp107
 • :yociexp117:
  Yociexp117
  Yociexp117
 • :y_khi_02:
  Y Khi 02
  Y Khi 02
 • :y_khi_44:
  Y Khi 44
  Y Khi 44
 • :yociexp43:
  Yociexp43
  Yociexp43
 • :JFBQ001660702027A:
  JFBQ001660702027A
  JFBQ001660702027A
 • :yociexp96:
  Yociexp96
  Yociexp96
 • :JFBQ002230706013A:
  JFBQ002230706013A
  JFBQ002230706013A
 • :yociexp51:
  Yociexp51
  Yociexp51
 • :JFBQ00178070322A:
  JFBQ00178070322A
  JFBQ00178070322A
 • :Jmonkey52:
  Jmonkey52
  Jmonkey52
 • :yociexp11:
  Yociexp11
  Yociexp11
 • :JFBQ00125061225b:
  JFBQ00125061225b
  JFBQ00125061225b
 • :yociexp59:
  Yociexp59
  Yociexp59
 • :JFBQ00185070404A:
  JFBQ00185070404A
  JFBQ00185070404A
 • :yociexp19:
  Yociexp19
  Yociexp19
 • :yociexp68:
  Yociexp68
  Yociexp68
 • :JFBQ00194070416A:
  JFBQ00194070416A
  JFBQ00194070416A
 • :yociexp27:
  Yociexp27
  Yociexp27
 • :JFBQ00153070115B:
  JFBQ00153070115B
  JFBQ00153070115B
 • :yociexp76:
  Yociexp76
  Yociexp76
 • :JFBQ00204070424B:
  JFBQ00204070424B
  JFBQ00204070424B
 • :yociexp35:
  Yociexp35
  Yociexp35
 • :JFBQ00158070207A:
  JFBQ00158070207A
  JFBQ00158070207A
 • :yociexp88:
  Yociexp88
  Yociexp88
 • :JFBQ00214070517A:
  JFBQ00214070517A
  JFBQ00214070517A
 • :yociexp104:
  Yociexp104
  Yociexp104
 • :yociexp114:
  Yociexp114
  Yociexp114
 • :yociexpress07:
  Yociexpress07
  Yociexpress07
 • :y_khi_27:
  Y Khi 27
  Y Khi 27
 • :y_khi_62:
  Y Khi 62
  Y Khi 62
 • :JFBQ00163070213B:
  JFBQ00163070213B
  JFBQ00163070213B
 • :yociexp93:
  Yociexp93
  Yociexp93
 • :JFBQ00220070528A:
  JFBQ00220070528A
  JFBQ00220070528A
 • :yociexp48:
  Yociexp48
  Yociexp48
 • :JFBQ00172070308A:
  JFBQ00172070308A
  JFBQ00172070308A
 • :yociexp101:
  Yociexp101
  Yociexp101
 • :JFBQ00229070625A:
  JFBQ00229070625A
  JFBQ00229070625A
 • :yociexp56:
  Yociexp56
  Yociexp56
 • :JFBQ00182070329A:
  JFBQ00182070329A
  JFBQ00182070329A
 • :yociexp16:
  Yociexp16
  Yociexp16
 • :yociexp65:
  Yociexp65
  Yociexp65
 • :JFBQ00191070412A:
  JFBQ00191070412A
  JFBQ00191070412A
 • :yociexp24:
  Yociexp24
  Yociexp24
 • :JFBQ00135070103B:
  JFBQ00135070103B
  JFBQ00135070103B
 • :yociexp73:
  Yociexp73
  Yociexp73
 • :JFBQ00199070419B:
  JFBQ00199070419B
  JFBQ00199070419B
 • :yociexp32:
  Yociexp32
  Yociexp32
 • :JFBQ00156070205A:
  JFBQ00156070205A
  JFBQ00156070205A
 • :yociexp85:
  Yociexp85
  Yociexp85
 • :JFBQ00209070514A:
  JFBQ00209070514A
  JFBQ00209070514A
 • :yociexp40:
  Yociexp40
  Yociexp40
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
Phiên bản Mobile