Bán công ty TNHH 1 thành viên Thương Mại

thành lập năm 2010 tại quận Hai Bà Trưng, HN

Hồ sơ cực sach đẹp cụ thể như sau:

- Phát sinh doanh thu.

- Nộp nghĩa vụ thuế đầy đủ

- Giá thỏa thuận.

ĐT: * 0934636275