Sắp tới 2/9 mềnh định rủ mọi ng lên khu st nhà mềnh vào khu vườn quốc gia chơi trong ngày sáng đi chiều về. Ko biết ý mọi ng thế nào:76::76: